Туристически информационен център

Български
Руский
English
Deutsch
Portuguese
Italiano
Français
Română
Español
Eλληνικά
Türkçe
Polski
日本語
中國

Средновековната крепост Лютица, област Хасково

Крепостта е сред най–добре запазените средновековни крепости по българските земи. Издигната е на родопския връх „Градището”, на 6 км от Ивайловград. Нейните стени ограждат площ от 14 дка и са с височина до 6 м и дебелина 1,75 м. Част от 12-те кули са запазени почти до първоначалната си височина от 9 м. Те са триетажни и са завършвали с бойна площадка. За първи път името на крепостта се появява в епископските списъци от времето на император Лъв VI (886–912). Упомената е и по–късно около 940 г. при Константин VII Багренородни. Предполага се, че крепостта възниква по времето на Първата българска държава. Разрушавана е многократно‚ а в сегашния си вид тя е построена през 12–13 в., по времето на цар Калоян. В извор от 14 в. названието се среща отново - във връзка с Византийската империя. При османското наществие крепостта е непокътната, а към настоящия момент тя е един от най-интересните и перспективни обекти за културен туризъм на територията на област Хасково.

 

GPS: N41° 30'8", E26°3'46"

Разстояние от Хасково: 110 км.

Достъп: Има черен път до обекта

Средновековната крепост при с. Мезек, област Хасково

Средновековната крепост при с. Мезек, област Хасково

На височината западно от с. Мезек се издигат внушителните останки на Неутзикон – една от най-добре запазените средновековни крепости по българските земи. Построена през XI – XII в., твърдината има форма на неправилен четириъгълник с площ близо 7 дка. Стените й, иззидани от ломен камък, споен с бял хоросан, са украсени с три тухлени пояса от външната страна. Подсилени са с девет внушителни отбранителни кули. Главният вход е откъм запад и е устроен така, че нападателите попадат в клопка на малка площадка, обстрелвана от две страни. Ъгловата кула между южната и западната крепостни стени е с най-големи размери и е съхранена най-добре. Тук личат следи от четири етажа, единия от които подземен. По цялата й височина откъм вътрешността на крепостта има тесен отвор – бойница, предназначен за отбрана, дори когато нападателите...

Крепостта Устра, Източни Родопи

Крепостта Устра, Източни Родопи

Крепостта Устра, намираща се край село Устрен, е една от най-високо разположените твърдини в Родопите. Изградена е върху висок връх, на надморска височина 1114 м. Дължината на крепостната стена е 113 м, а общата площ - 1286 кв. м. От север и северозапад е оградена от отвесни скали. На места стената е запазена до 8 м височина. Изградена е от ломен камък. До наши дни са запазени три от кулите, една от които е полукръгла, а другите две - правоъгълни. Кулите са били триетажни, с вътрешни каменни стълбища. Входът на крепостта е от изток. В южната и югоизточната част са изградени осем триетажни сгради. Крепостта е проучвана през периода 1971-1973 г. Намерените експонати свидетелстват, че укреплението е строено около Х в. Неговото предназначение било да охранява важен търговски път, който преминавал наблизо.

Крепостната стена на град Хасково

Крепостната стена на град Хасково

Хасково е селище с богата хилядолетна история. На територията на днешния град, заемащ важно стратегическо място по пътя от Централна Европа за Константинопол, в древността се заселват и живеят различни племена. Едни от тях изчезват, други се претопяват, за да дойдат на тяхно място трети, настанили се завинаги, каквито са древните траки. Археологическите проучвания разкриват старо тракийско селище в местността Хисаря. Към края на VIII век, на височината Хисаря (понастоящем квартал Хисаря), южно от Хасковската река, се появява ново селище. Оградено с дебела крепостна стена, то постепенно се разраства, като в началото на X век се издига и втора укрепителна стена. Така преди десет века се ражда ранносредновековното Хасково като типичен български град с развити занаяти, военен гарнизон и значително по брой население....

Крепостта Букелон при с. Маточина, област Хасково

Крепостта Букелон при с. Маточина, област Хасково

През ІV в., до сегашното с. Маточина, Византийската империя издига мощна крепост – важен опорен пункт, защитаващ подстъпите към Адрианопол и столицата Константинопол. Наричали я Букелон. През Х в. твърдината е разрушена. Две столетия по-късно върху руините й е построена нова крепост със сложен план от три свързани помежду си секции. Тя е иззидана с ломени камъни, споени с бял хоросан, а четири декоративни пояса от печени тухли украсяват фасадата й. Централната част представлява кула с правоъгълен план. На изток от нея е прилепена полукръгла секция, а на запад втора – тясна, издължена, с многоъгълна форма. Крепостта е имала два високи етажа и обширно подземие. Жилищните помещения се намирали в правоъгълната кула. Имало е и малък християнски параклис. Над входа на укреплението е запазен монограм от вградени в...

Крепост Моняк, с. Широко поле

Крепост Моняк, с. Широко поле

Крепостта Моняк (Мнеакос) се намира в Родопите на 568 м надморска височина. Построена през XII-XII век, тя е една от най-големите средновековни крепости в Родопите и намиращата се на най-голяма височина. Функцията й е била охраната на прохода Железни врата и подстъпите около средновековния град, намиращ се около манастира „Свети Йоан Породром” в днешния град Кърджали. Крепостта е разположена на върха на плато. Подстъпите към нея са стръмни, като на места склоновете са почти отвесни. Самата крепост се състои от две части – обширна външна стена опасваща хълма и следваща очертанията на терена и цитадела, разположена в най-високата южна част на платото. Общата защитена площ е около 50 дка. През 1206 г. крепостта е обсадена от латините като част от Четвъртия кръстоносен поход. Там е коронясан и вторият (и последен)...

Едноминутни филми
Новини и събития
online shop