Туристически информационен център

Български
Руский
English
Deutsch
Portuguese
Italiano
Français
Română
Español
Eλληνικά
Türkçe
Polski
日本語
中國

За траките от бащата на историята – Херодот

Херодот V 6-7 (за траките)

"...У останалите траки има следния обичай: продават чедата си навън. Девиците не пазят, ами ги оставят да се любят с който мъж пожелаят. Обаче жените си пазят здраво; откупуват ги от родителите им за много пари.


Татуирането се смята за благородно, а не татуирането - за неблагородно; бездействието - за прекрасно, а да си земеделец - най-долно; да живеят от война и грабежи - за най-хубаво. Това са най-забележителните им обичаи."
 

Херодот IV 94 (за траките)

"Te (става въпрос за тракийското племе гети) обезсмъртяват по следния начин: те смятат, че не умират и че загиващия отива при божеството Салмоксис, което някои от тях назовават Гебелеизис. Всеки четири години те изпращат при Салмоксис вестител, избран помежду им по жребий, като всеки път му поръчват да предаде техните желания. Изпращането става така: поставени за тази цел хора държат в ръце три копия, а други хващат за ръцете и краката човека, когото пращат при Салмоксис, похвърлят го нагоре и той пада върху върховете на копията. Ако умре, прободен от копията, смятат, че богът е благосклонен към тях; ако не умре, хвърлят вината върху самия пратеник и го обявяват за лош човек, след което пращат друг. Поръчките се дават на пратеника, докато е още жив. Същите тези траки при гръмотевици и светкавици пращат стрели нагоре към небето, заплашвайки бога, понеже вярват, че не съществува никакъв друг бог освен техния."
 

Херодот V 4-5 (за траките)

"Но траусите, които във всичко друго изпълняват същото, както и останалите траки, постъпват по следния начин, когато някой се ражда или умира: близките сядат около новороденото и го оплакват за това, колко беди трябва да изстрада, след като се е родило, и изброяват всички човешки страдания; а умрелия погребват сред игри и веселия, като казват за него, че след като се е отървал от толкова много беди, се намира в пълно щастие."

Неделни уроци по история: Текето на Отман баба в Хасковско

Неделни уроци по история: Текето на Отман баба в Хасковско

Текето на Отман баба в Хасковско е един от най-важните и същевременно най-стари храмове на българските алевии (или алиани) наред с текетата на Демир баба край с. Свещари (Исперихско), на Акязълъ баба в с. Оброчище (Добричко) и на Кадемли баба край с. Сокол (Новозагорско). Впрочем, едва наскоро учените в България достигнаха до извода, че тези четири текета всъщност са били на братството Хуруфийа от течението на Седмия имам Исмаил. Навремето то е било част от по-голям алевийски манастир, заедно с места за нощувка, кланница, фурна, навес за посрещане на гости... Но заради преследванията на алевиите и нерадостната съдба на религиите в България през ХХ век и от него е останала само централната сграда. Смята се, че в нея е погребан почитаният като светец и чудотворец на алевиите Отман баба (неизв. - 1479). Източно от...

Едноминутни филми
Новини и събития
online shop