Туристически информационен център

Български
Руский
English
Deutsch
Portuguese
Italiano
Français
Română
Español
Eλληνικά
Türkçe
Polski
日本語
中國

За траките от бащата на историята – Херодот

Херодот V 6-7 (за траките)

"...У останалите траки има следния обичай: продават чедата си навън. Девиците не пазят, ами ги оставят да се любят с който мъж пожелаят. Обаче жените си пазят здраво; откупуват ги от родителите им за много пари.


Татуирането се смята за благородно, а не татуирането - за неблагородно; бездействието - за прекрасно, а да си земеделец - най-долно; да живеят от война и грабежи - за най-хубаво. Това са най-забележителните им обичаи."
 

Херодот IV 94 (за траките)

"Te (става въпрос за тракийското племе гети) обезсмъртяват по следния начин: те смятат, че не умират и че загиващия отива при божеството Салмоксис, което някои от тях назовават Гебелеизис. Всеки четири години те изпращат при Салмоксис вестител, избран помежду им по жребий, като всеки път му поръчват да предаде техните желания. Изпращането става така: поставени за тази цел хора държат в ръце три копия, а други хващат за ръцете и краката човека, когото пращат при Салмоксис, похвърлят го нагоре и той пада върху върховете на копията. Ако умре, прободен от копията, смятат, че богът е благосклонен към тях; ако не умре, хвърлят вината върху самия пратеник и го обявяват за лош човек, след което пращат друг. Поръчките се дават на пратеника, докато е още жив. Същите тези траки при гръмотевици и светкавици пращат стрели нагоре към небето, заплашвайки бога, понеже вярват, че не съществува никакъв друг бог освен техния."
 

Херодот V 4-5 (за траките)

"Но траусите, които във всичко друго изпълняват същото, както и останалите траки, постъпват по следния начин, когато някой се ражда или умира: близките сядат около новороденото и го оплакват за това, колко беди трябва да изстрада, след като се е родило, и изброяват всички човешки страдания; а умрелия погребват сред игри и веселия, като казват за него, че след като се е отървал от толкова много беди, се намира в пълно щастие."

Неделни уроци по история: Археологът Георги Китов за откриването на Александровската гробница

Неделни уроци по история: Археологът Георги Китов за откриването на Александровската гробница

Буквите и рисунката са разположени на видно място срещу входа на камерата. Размерите им са незначителни - буквите са високи 4,5-5 см, а профилът е висок 11 см при широчина само 8 см, което умножава трудността, оттам и художествените възможности на автора. Надписът и рисунката могат да се видят само, ако човек ги потърси съзнателно, целенасочено. Ние не бяхме ги забелязали при първите си близания, никой от членовете на многобройните комисии по-късно не ги е видял, преди да включим стабилното неутрално осветление в края на 2003 г. Дискретността е резултат от съчетаването на суетност в добрия смисъл на думата и чувството за историчност от страна на художника. Той е обезсмъртил името и образа cu no елегантен u дискретен начин, като не е рискувал да бъде наказан за дързостта си да се изобрази редом с фигурите на богове и...

Неделни уроци по история: Археологът Георги Китов за откриването на Александровската гробница

Неделни уроци по история: Археологът Георги Китов за откриването на Александровската гробница

Регистрираният в Александрово факт е обвит засега в мистерия. Дали той не е свързан с описания от Херодот жесток обичай у тракийското племе гети? Техният владетел Залмоксис се преселил да живее в пещера. Впоследствие започнали да го почитат като бог и изпращали на всеки четири години при него свой съплемен-ник, който да съобщи за земните дела на племето и да иска от него помощ и съвети. Избраникът бил хвърлян върху остриетата на изправени копия и ако умрял, бил признаван за достоен прате¬ник при бога. Ако ли не, избирали друг, докато някой загине. Дали в Александрово не сме изправени пред разновидност на обичая - да бъдат затваряни живи "пратеници". В такъв случай те изведнъж са осъзнали, може би, трагичността на участта си и са предпочели "недостойния" живот пред честта да срещнат мъртви своя бог.

Едноминутни филми
Новини и събития
online shop