Туристически информационен център

Български
Руский
English
Deutsch
Portuguese
Italiano
Français
Română
Español
Eλληνικά
Türkçe
Polski
日本語
中國

За траките от бащата на историята – Херодот

Херодот V 6-7 (за траките)

"...У останалите траки има следния обичай: продават чедата си навън. Девиците не пазят, ами ги оставят да се любят с който мъж пожелаят. Обаче жените си пазят здраво; откупуват ги от родителите им за много пари.


Татуирането се смята за благородно, а не татуирането - за неблагородно; бездействието - за прекрасно, а да си земеделец - най-долно; да живеят от война и грабежи - за най-хубаво. Това са най-забележителните им обичаи."
 

Херодот IV 94 (за траките)

"Te (става въпрос за тракийското племе гети) обезсмъртяват по следния начин: те смятат, че не умират и че загиващия отива при божеството Салмоксис, което някои от тях назовават Гебелеизис. Всеки четири години те изпращат при Салмоксис вестител, избран помежду им по жребий, като всеки път му поръчват да предаде техните желания. Изпращането става така: поставени за тази цел хора държат в ръце три копия, а други хващат за ръцете и краката човека, когото пращат при Салмоксис, похвърлят го нагоре и той пада върху върховете на копията. Ако умре, прободен от копията, смятат, че богът е благосклонен към тях; ако не умре, хвърлят вината върху самия пратеник и го обявяват за лош човек, след което пращат друг. Поръчките се дават на пратеника, докато е още жив. Същите тези траки при гръмотевици и светкавици пращат стрели нагоре към небето, заплашвайки бога, понеже вярват, че не съществува никакъв друг бог освен техния."
 

Херодот V 4-5 (за траките)

"Но траусите, които във всичко друго изпълняват същото, както и останалите траки, постъпват по следния начин, когато някой се ражда или умира: близките сядат около новороденото и го оплакват за това, колко беди трябва да изстрада, след като се е родило, и изброяват всички човешки страдания; а умрелия погребват сред игри и веселия, като казват за него, че след като се е отървал от толкова много беди, се намира в пълно щастие."

Селище край с. Ябълково, област Хасково

Селище край с. Ябълково, област Хасково

Осем години продължават спасителните разкопки на новооткритото древно селище край село Ябълково, през които е проучена площ от 12 хектара. Разкритият обект е една от най-старите следи от цивилизация по нашите земи. Проучванията отнасят селището към 5800 – 5900 г. пр.Хр., като първите заселници най-вероятно са дошли по тези земи към 6200 г. пр.Хр. Ранното неолитно селище е било обкръжено от три рова със средна дълбочина 3.5 метра и ширина при отвора 4.5 метра, като външният ров е с диаметър 260 метра. Функцията на рововете най-вероятно е била защитна. Според ръководителя на разкопките доц. Лещаков, рововете са имали и култово значение. Тези изводи той базира на откритите в рововете скелети в неестествено състояние. Според него това предполага извършването на човешки жертвоприношения. Разкрити са множество каменни...

Едноминутни филми
Новини и събития
online shop