Туристически информационен център

Български
Руский
English
Deutsch
Portuguese
Italiano
Français
Română
Español
Eλληνικά
Türkçe
Polski
日本語
中國

За траките от бащата на историята – Херодот

Херодот V 6-7 (за траките)

"...У останалите траки има следния обичай: продават чедата си навън. Девиците не пазят, ами ги оставят да се любят с който мъж пожелаят. Обаче жените си пазят здраво; откупуват ги от родителите им за много пари.


Татуирането се смята за благородно, а не татуирането - за неблагородно; бездействието - за прекрасно, а да си земеделец - най-долно; да живеят от война и грабежи - за най-хубаво. Това са най-забележителните им обичаи."
 

Херодот IV 94 (за траките)

"Te (става въпрос за тракийското племе гети) обезсмъртяват по следния начин: те смятат, че не умират и че загиващия отива при божеството Салмоксис, което някои от тях назовават Гебелеизис. Всеки четири години те изпращат при Салмоксис вестител, избран помежду им по жребий, като всеки път му поръчват да предаде техните желания. Изпращането става така: поставени за тази цел хора държат в ръце три копия, а други хващат за ръцете и краката човека, когото пращат при Салмоксис, похвърлят го нагоре и той пада върху върховете на копията. Ако умре, прободен от копията, смятат, че богът е благосклонен към тях; ако не умре, хвърлят вината върху самия пратеник и го обявяват за лош човек, след което пращат друг. Поръчките се дават на пратеника, докато е още жив. Същите тези траки при гръмотевици и светкавици пращат стрели нагоре към небето, заплашвайки бога, понеже вярват, че не съществува никакъв друг бог освен техния."
 

Херодот V 4-5 (за траките)

"Но траусите, които във всичко друго изпълняват същото, както и останалите траки, постъпват по следния начин, когато някой се ражда или умира: близките сядат около новороденото и го оплакват за това, колко беди трябва да изстрада, след като се е родило, и изброяват всички човешки страдания; а умрелия погребват сред игри и веселия, като казват за него, че след като се е отървал от толкова много беди, се намира в пълно щастие."

Неделни уроци по история: Археологът Георги Китов за откриването на Александровската гробница

Неделни уроци по история: Археологът Георги Китов за откриването на Александровската гробница

Мазилка по западната стена на коридора е запазена само по долната половина отляво на входа. Там се вижда силно изтрита човешка фигура в ход надясно. На главата изглежда носи светлочервена шапка. Дрехата е бяла, с къс ръкав и познатите вече червени ленти - над кръста една, под него - две. Тя стига до над коленете. Дясната ръка е спусната покрай тялото. Краката са "в движение", левият напред, десният назад, с червена изрязана обувка със заоблен преден край. Над главата на фигурата минава ивица от дебела червена лента, тънка жълта над нея, върху която е разположена редица от червени триъгълници. Същата ивица продължава по двете странични стени на коридора и служи навсякъде за ограничаване на образното поле отгоре. Подобна частично запазена лента ограничава образното поле отдолу. Между нея и пода остава достатъчно място...

Неделни уроци по история: Тракийското светилище при с. Ангел Войвода, Хасковско

Неделни уроци по история: Тракийското светилище при с. Ангел Войвода, Хасковско

Тракийски култов комплекс край село Ангел войвода, област Хасково Сред множеството мегалитни паметници около Хасково, древното светилище при село Ангел войвода заема особено място. Комплексът се намира върху скалист връх‚ известен под името Хисаря. В подножието му има огромен скален блок, върху който е издълбана разделена на четири части правилна окръжност, с отвор за поставянето на дървен или метален прът. Съоръжението вероятно е служело като слънчев часовник или уред за астрономически наблюдения. На върха личат следи от крепостна стена, а по скалите са издълбани над 50 култови ниши. В най - високата част, върху един от зъберите‚ е издълбана каменна гробница с трапецовидна форма, до която водят пет стъпала‚ изсечени в скалата. На запад от гроба се намира втори подобен зъбер. Там вероятно е бил олтарът. Под върха е...

Едноминутни филми
Новини и събития
online shop