Туристически информационен център

Български
Руский
English
Deutsch
Portuguese
Italiano
Français
Română
Español
Eλληνικά
Türkçe
Polski
日本語
中國

Религията на траките

Тракийската религия била политеистична. Част от божествата имали общотракийски характер, а други са характерни само за определена племенна общност.


Траките развили култ към силите на Природата. Почитали свещени гори, дървета, извори, потоци. Вярвали в съществуването на нимфи, музи и демони. За тях, змията била символ на хтоничните (подземните) сили. “Свещеното дърво на живота” било разделено на три части: горна – корона на дървото – символ на небето, средна – ствол на дървото – символ на земята, долна – корените на дървото – символ на подземния свят.


Важни елементи на култа са магическите действия и жертвоприношенията. Траките правят безкръвни и кръвни жертвоприношения.


До днес са запазени сведения за лечение чрез огън и вода, нестинарските игри, свързани с култа към Слънцето и с определени магически действия. Тракийските лечители използват различни баяния и заклинания, придружени с магически действия. Музиката (и музикотерапията) се свързват с имената на херосите Орфей и Лин.


Херодот съобщава, че траките почитат боговете Хермес, Арес, Дионис, Асклепий и Артемида.


Тракийските божества не са структурирани в йерархичен порядък, както елинските. Понякога, функциите им съвпадат или се преплитат.


Троичното делене на света (чрез “Дървото на живота”) се забелязва и в групирането на боговете в триади – тройки божества, съчетаващи различни функции, израз на съвършеното единство на света, осъществено чрез различията. Такива такива триади са: Зевс – Дионис – Персефона, Арес – Дионис – Атремида и Сабазий – Дионис – Ипта.


Един от най-забележителните образи в тракийската митологична система е този на Орфей. Орфическата религиозна доктрина съчетава хтонични (слизане в подземното царство) и соларни елементи.


В пряка връзка с вярата в безсмъртието на човешката душа са и погребалните ритуали на траките. Траките практикуват както трупоизгарянето, така - и трупополагането.

Неделни уроци по история: Археологът Георги Китов за откриването на Александровската гробница

Неделни уроци по история: Археологът Георги Китов за откриването на Александровската гробница

Буквите и рисунката са разположени на видно място срещу входа на камерата. Размерите им са незначителни - буквите са високи 4,5-5 см, а профилът е висок 11 см при широчина само 8 см, което умножава трудността, оттам и художествените възможности на автора. Надписът и рисунката могат да се видят само, ако човек ги потърси съзнателно, целенасочено. Ние не бяхме ги забелязали при първите си близания, никой от членовете на многобройните комисии по-късно не ги е видял, преди да включим стабилното неутрално осветление в края на 2003 г. Дискретността е резултат от съчетаването на суетност в добрия смисъл на думата и чувството за историчност от страна на художника. Той е обезсмъртил името и образа cu no елегантен u дискретен начин, като не е рискувал да бъде наказан за дързостта си да се изобрази редом с фигурите на богове и...

Едноминутни филми
Новини и събития
online shop