Κέντρο Τουριστικής Ενημέρωσης

Български
Руский
English
Deutsch
Portuguese
Italiano
Français
Română
Español
Eλληνικά
Türkçe
Polski
日本語
中國

Национален конкурс за дебютна литература "Южна пролет"

На 21, 22 и 23 април 2010 г., Община Хасково ще проведе XXXVIII Национален конкурс за дебютна литература “Южна пролет”.
За конкурса се приемат първи книги и киносценарии на автори до 40 години в следните жанрове:
 
- поезия (стихосбирки, поеми);
- проза (разкази, повести, романи);
- литературна критика и литературна история;
- филмов сценарий.
 
Дебютантите ще бъдат оценявани от жури с председател д.ф.н. проф. Боян Биолчев. 
Община Хасково присъжда четири официални награди - званието „Лауреат”, бронзова статуетка “Пегас” и четири финансови награди по 1000 лв. във всеки жанр.
 
Община Хасково връчва и награда на името на първия български книгоиздател „Александър Паскалев” в размер на 1000 лв. за цялостен принос в областта на литературата и изкуството. Ще има и други допълнителни награди.
Книгите и киносценариите за конкурса, издадени от 01.01.2009 г. до 30.03.2010 г. включително, се представят в четири екземпляра, придружени с автобиографична справка за автора и снимка в срок до 01.04.2010 г. на адрес:
 
6300 Хасково
Община Хасково
пл. „Общински” 1
Дирекция „Образование, култура, младежки дейности, спорт”
 
За базара на дебютната литература е необходимо участниците да предоставят по 10 бр. от своите книги /при пристигането си в Хасково/.
Община Хасково поема разходите за нощувки на участниците в конкурса.
 
За повече информация:
Tелефони: 038/603 391, 603 490, 603 459
E-mail: culture1_haskovo@abv.bg, okmds_haskovo@abv.bg

Едноминутни филми
Ειδήσεις
online shop